Twee lokalen voor een school in India

In 2010 vierde de gemeente Haren haar 850-jarig bestaan. Met een deel van de opbrengsten van allerlei evenementen, lezingen, bijeenkomsten, exposities en andere activiteiten heeft de bevolking van Haren € 15.000 ingezameld. De winkel van Terre des Hommes in Groningen heeft bij de gemeente een klaslokalen-project in Goa in India onder de aandacht gebracht. Haren heeft het ingezamelde geld aan dit project verbonden. En daarmee is de bouw van twee extra leslokalen aan deze school mogelijk gemaakt!

In onderstaand filmpje is de school te zien en worden enkele direct betrokkenen geïnterviewd.

Het project

Het doel van het project is het verbeteren van de situatie van achtergestelde kinderen uit de sloppenwijken van Zuid-Goa door hen onderwijs en gezondheidszorg te bieden. Het programma dat TNN School deze kinderen biedt bestaat uit:

   Het bieden van ‘non-formal’ onderwijs aan drop outs en kinderen die helemaal nog niet naar school zijn gegaan en proberen hen te bewegen tot deelname aan het formele onderwijsprogramma;

   Het bieden van aanvulling op het eenzijdige voedselpatroon van de kinderen en eenvoudige medische zorg zodat zij zich beter kunnen concentreren op het onderwijsprogramma;

   Het bieden van voorlichting over basis hygiëne, medische zorg en seksuele exploitatie, aan vrouwen en kinderen ter preventie van uitbuiting en gezondheidsproblemen;

   Het stimuleren van beroepsopleiding onder jongeren (zowel jongens als meisjes) om hun kansen op werk te vergroten en het risico op seksuele uitbuiting te minimaliseren.

Kinderen uit Goa tijdens lessen in de TNN-school. Om alle kinderen te kunnen opvangen zijn  klaslokalen nodig

Uitbreiding

Om alle kinderen in een goede omgeving kwalitatief onderwijs te kunnen wilde de TNN School het huidige schoolgebouw uitbreiden met een extra verdieping.

Achtergronden project van Terre des Hommes in Goa

Toerisme is een van de grootste inkomstenbronnen voor het district Goa. Deze sector is enorm gegroeid in tegenstelling tot de traditionele sectoren zoals mijnbouw en visserij, waarvan vooral de armste gezinnen afhankelijk zijn. De daling in deze sectoren heeft geleid tot verdere armoede en toegenomen kwetsbaarheid van kinderen. Veel kinderen worden gedwongen te werken, vaak met kleine handeltjes langs de stranden in toeristische gebieden. Dit maakt hen vooral kwetsbaar voor sekstoerisme.

Uit onderzoek is dan ook gebleken dat handel in kinderen en vrouwen het meest voorkomt in het district Goa. Ondanks pogingen van de overheid om vrouwen en vooral minderjarigen te beschermen is een groot percentage van de prostituees jonger dan 18 jaar.