POPI Bangladesh

Terre des Homme Groningen zet zich in voor kansarme kinderen. Onze missie voor 2012 was om 40.000 euro in te zamelen voor het volgende project. Dit doel is in oktober 2012 gehaald. HIeronder vindt u meer informatie over dit project.

POPI
Projectcode: BD-007A Onderwijs voor de allerarmsten in Bangladesh. Lokale partner POPI biedt opvang en onderwijs aan ruim vierduizend kinderen in het Kishorgonj district dat zo’n honderd kilometer ten noordoosten van Dhaka, Bangladesh ligt. In dit district werken de meeste mensen als dagarbeiders in de landbouw, visserij, als riksja chauffeur (fietstaxi) of ze hebben andere baantjes om de touwtjes aan elkaar te knopen. Vooral kinderen hebben te lijden onder de armoede in Kishoreganj. Hierdoor gaan ze vaak niet naar school, maar werken ze als schoenpoetser of sigarettendraaier.

Naast het feit dat veel kinderen moeten werken om geld te verdienen voor hun familie zijn er ook gewoon te weinig scholen in het district. Daarnaast laat de onderwijskwaliteit van de bestaande scholen te wensen over. De scholen hebben te weinig leraren. Het gevolg is dat veel kinderen er de brui aan geven voordat ze hun diploma hebben gehaald. Leraren zijn niet of nauwelijks opgeleid en daardoor ook niet gemotiveerd. De armoede in het district zorgt er ook voor dat veel kinderen op straat leven en dat er veel weeskinderen zijn die een dak boven hun hoofd, eten, onderwijs en gezondheidszorg nodig hebben.

Streefbedrag EUR 40.000,-