Onderwijsprogramma voor kinderen uit de sloppenwijken van Jakarta

Onderwijs in Indonesië

Kinderen en gezinnen uit sloppenwijken van Indonesië krijgen steun van Aulia. Met onderwijs, gezinsondersteuning en microkrediet wordt er hard gewerkt aan een betere toekomst.

De Terre des Hommes winkel in Groningen heeft in 2008 voor dit project € 25.000 ingezameld. Hieronder vindt u meer informatie over dit project.

Yayasan (stichting) Aulia wil van de sloppenwijken in Jakarta, Indonesië zelfstandige gemeenschappen maken door de kwaliteit van het onderwijs te vergroten en de gemeenschap te versterken. Verder zet Aulia zich ook in om kinderrechten onder de aandacht te brengen.

Studiebeurzen
Aulia geeft momenteel studiebeurzen aan ongeveer 650 kinderen op lagere, middelbare en hogere scholen. Het gaat om kinderen uit negen sloppenwijken die anders de school zouden verlaten. Deze studiebeurzen werken ook preventief tegen kinderarbeid, kinderprostitutie, drugsgebruik en bedelen, activiteiten waarin de vroege schoolverlaters maar al te vaak in terecht komen.

Sinds 2006 is de Indonesische overheid een programma gestart om het maandelijkse schoolgeld af te schaffen voor het basis- en voortgezet onderwijs. In de praktijk blijkt dat scholen nu allerlei extra bijdragen vragen van de ouders.  Zoals extra lesgeld, toetsbijdrage, zwemgeld, ontspanningsbijdrage etc.  Ook maken ouders kosten voor het uniform en het vervoer van en naar school. Met name voor de gezinnen die Aulia helpt zijn deze kosten niet op te brengen.

Gemeenschapsontwikkeling

Het gemeenschapsontwikkelings-programma van Aulia wil de economische status van de wijken waaruit de kinderen afkomstig zijn verbeteren. Een van de initiatieven daartoe is een naaicursus voor vrouwen en jongeren die gestopt zijn met school. Met deze cursus kunnen de huidige 21 deelnemers aan de slag in de kledingindustrie. Dit levert meer op dan te werken als huishoudhulp.

Het verstrekken van beurzen aan kinderen is voor Aulia een ingang naar de ouders zodat deze gestimuleerd worden om gezamenlijke economische activiteiten te ontwikkelen die het inkomen kunnen vergroten. Ook een programma voor gezondheidszorg, het opzetten van informele studieruimtes en het organiseren van jeugdgroepen behoren tot deze gemeenschapsactiviteiten.