2014 een nieuw doel

2014 een nieuw doel

2014 een nieuw doel

Ook in het komende jaar gaan de vrijwilligers door met spullen uitzoeken en geld inzamelen voor een “nieuw” kinderhulpproject SEEP in Bangladesh. Dit project bestaat al sinds 1986 en werkt in de sloppenwijken van Dhaka om de levensomstandigheden van de kinderen te verbeteren. Helaas komt kinderarbeid nog steeds voor. SEEP maakt zich sterk tegen kinderarbeid en komt op voor kinderrechten. De organisatie heeft verschillende projecten waaronder kleuteronderwijs, basisonderwijs, gezondheidszorg voor moeder en kind, vakopleidingen en sociaaleconomische ontwikkelingsprojecten.